Home » Hypotheekdocumenten » WOZ beschikking

Opgave WOZ waarde of WOZ beschikking

De WOZ-waarde geldt als uitgangspunt voor verschillende belastingen, zoals het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. Daarom is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de WOZ-waarde van je woning. De gemeente stuurt je elk jaar in januari of februari de nieuwe WOZ-waarde voor dat jaar.

Opvragen WOZ-waarde

Via onderstaande websites zijn bijna alle WOZ-waardes gratis online op te vragen.

Voorbeeld WOZ beschikking

Voorbeeld Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met opgave WOZ waarde