Home » Hypotheekdocumenten » Waarborgcertificaat

Wat is een waarborgcertificaat?

Het waarborgcertificaat kun je aanvragen bij de makelaar of de aannemer. Dit certificaat zorgt voor zekerheid:

(1) Afbouwdekking

Mocht een aannemer tijdens de bouw failliet gaat, dan zorgt dit certificaat voor afbouw van de woning of verstrekken van een schadeloosstelling zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

(2) Garantie is gewaarborgd

Het kan gebeuren dat er een technisch mankement aan de woning ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De aannemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na wil komen.

Wat zorgt voor een waarborgcertificaat?

Voor de nieuwbouwwoning dient het waarborgcertificaat te zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. De keurmerkhouders staan vermeld op: www.garantiewoning.nl.

De keurmerkhouders zijn:

Voorbeeld van een waarborgcertificaat

Brochure Uw nieuwe woning

In de brochure Uw nieuwe woning lees je wat de voordelen zijn van het Woningborg Garantie- en waarborgcertificaat.