Home » Hypotheekdocumenten » Koop- aannemingsovereenkomst

Eisen aan een koop-aannemingsovereenkomst

Bij koop van een nieuwbouwwoning moet een volledige kopie van de koop- aannemingsovereenkomst worden aangeleverd, waarbij alle pagina’s geparafeerd zijn en de overeenkomst is ondertekend door alle partijen.

 

Koopovereenkomst De door beide partijen ondertekende volledige koopovereenkomst grond.
Aanneemovereenkomst Door beide partijen ondertekende volledige overeenkomst.
Meer- en minderwerk aannemer Door beide partijen ondertekende meer-/ minderwerk overeenkomst.
Meerwerkspecificatie (eigen beheer) Meerwerkspecificatie.
Bouw-omgevingsvergunning Kopie bouwvergunning en omgevingsvergunning. Deze kun je aanvragen bij de verkopend makelaar of ontwikkelaar.
Insolventieverzekering Polis waaruit blijkt dat bij faillissement de bouw van de woning zal worden afgemaakt.
Waarborgcertificaat Certificaat waaruit de garantie tot afbouw blijkt. Dit certificaat wordt door verkopend makelaar /ontwikkelaar verstrekt.

Koop-aannemingsovereenkomst

Je ondertekent meestal 2 koopovereenkomsten:

  1. Voor de grond;
  2. Aannemingsovereenkomst voor de bouw van de woning.

Wat is een aannemingsovereenkomst?

In een aannemersovereenkomst staat wat de werkzaamheden zijn, wat de kosten van de
bouw zijn en wanneer je deze kosten moet betalen en hoe lang de bouw waarschijnlijk gaat duren.

Wat is meer- en minderwerk?

Meerwerk
Indien je bij nieuwbouwwoningen andere wensen hebt dan het standaard bouwplan bijvoorbeeld een dakkapel, een uitbouw of gebruik van duurdere materialen, dan moet je daar extra voor betalen. Dat heet meerwerk.

Minderwerk
Als je besluit om zaken uit het standaard bouwplan net af te nemeb, heet dit
minderwerk. Vaak krijg je dan geld terug. Bijvoorbeeld als je een keuken zelf wilt plaatsen.

Wat is een omgevingsvergunning?

Voor nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig (de vroegere de bouwvergunning). Een omgevingsvergunning kun je bij de desbetreffende  gemeente aanvragen.