Home » Hypotheekdocumenten » Saldobiljet huidige hypotheek

Saldobiljet hypothecaire schuld huidige woning

Dit is een saldo-opgave van de huidige hypotheek. Een kopie van het overzicht van de hypotheek die je nu hebt (de lopende hypotheek). Het overzicht mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

Het saldobiljet moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam van de financiële instelling;
  • Huidige saldo van de hypotheek;
  • Datum afschrift;
  • Rentebedrag;
  • Naam van de aanvrager.

Voorbeeld saldo opgave hypotheek