Home » Hypotheekdocumenten » Roodstand

Aflossen en opzeggen roodstandfaciliteit

Soms is het nodig dat de kredietfaciliteit wordt afgelost, opgezegd en uitgeschreven bij BKR (bureau krediet registratie).

Aflosbewijs

De bank vraagt om een aflosbewijs. Uit dit bewijs moet de tenaamstelling en de hoogte van het kredietlimiet blijken. De kredietverstrekker moet in het aflosbewijs hebben bevestigd dat het krediet is afgelost en/of is beëindigd én dat het krediet wordt of is afgemeld bij het BKR.

  • Aflosbewijs: brief van de bank waarin staat dat de roodstandfaciliteit beëindigd is en zal worden afgemeld bij het BKR.
  • Bankafschrift waarop de hoogte van de roodstandfaciliteit staat. Dit mag een screenprint van internet bankieren zijn;
  • Bankafschrift of screenprint met de hoogte van het uitstaande saldo van de rekening op het moment van aanvragen van de hypotheekofferte (ook bij een positief saldo!);
  • Bewijs eigen middelen* als het krediet met eigen middelen is of wordt afgelost.

*Eigen middelen toon je aan via een bankafschrift (van betaal-, spaar- en/ of beleggingsrekening) dat niet ouder is dan 2 maanden.

Verplichte gegevens

De volgende gegevens moeten te zien zijn op het afschrift, screenprint of brief van de bank:

  • naam rekeninghouder (bij en/of-rekening beide namen)
  • saldo
  • rekeningnummer
  • datum (niet ouder dan twee maanden)
  • Er zijn geen wijzigingen aangebracht (zoals doorhalingen)

Voorbeeld van een aflosbewijs