Home » Hypotheekdocumenten » Private leaseovereenkomst

Aantonen Private autolease

Private autolease (niet-zakelijk) wordt vaak BKR geregistreerd en heeft invloed op wat je maximaal mag lenen. Leasemaatschappijen die aangesloten zijn bij het Keurmerk Private Lease doen altijd een BKR-registratie.

Wijziging per 01-04-2022

Mensen die een private leaseauto hebben, moeten rekening houden met een flinke dip in hun leenvermogen op 1 april. Vanaf dan telt het leasebedrag tot het einde van de looptijd voor 100 procent mee als een maximale hypotheek wordt berekend. Nu is dat nog 65 procent.

Private leasecontract en andere documenten

  • Contract leaseovereenkomst, met naam, hoogte leasesom en de looptijd van de overeenkomst;
  • Brief waarin staat de leaseovereenkomst is afgelost en zal worden afgemeld bij het BKR (indien van toepassing);
  • Aantonen dat de leaseovereenkomst is afgelost met eigen middelen. (indien van toepassing).

Invloed Private autolease op een hypotheek

Bij Private autolease wordt  65% van de totale leasesom bij BKR geregistreerd. Een geldverstrekker ziet dit als een financiële verplichting, waardoor dit een negatieve invloed heeft op je maximale leenbedrag.

 

BKR-registratie bij Private autolease

Formule BKR inschrijving: Maandbedrag x totale looptijd x 65%

 

Rekenvoorbeeld Private lease en hypotheek

In onderstaande tabel vind je voor een aantal private leasebedragen (met een leasecontract van 48 maanden) het effect op het leenbedrag:

  • Inkomen 1e aanvrager: 32.000,-
  • Inkomen 2e aanvrager: 32.000,-

 

Maandtermijn Looptijd Registratie BKR Minder hypotheek
250 48 maanden 7.800 – 42.206
300 48 maanden 9.360 – 50.647
350 48 maanden 10.920 – 59.088
400 48 maanden 12.480 – 67.529
450 48 maanden 14.040 – 75.970
550 48 maanden 17.160 – 92.853

Wijziging BKR vanaf 01-04-2022

Het BKR registreert vanaf 1 april 2022 alle nieuwe private- en operational autoleasecontracten (OA-contracten) voor 100% van het kredietbedrag en niet meer voor 65% zoals nu het geval is. Deze wijziging heeft gevolgen voor de toetsing en de maximale financieringslasten van een hypotheek. Dit geldt ook voor aanvragen met NHG.

Wat betekent dit voor jouw hypotheekaanvraag?

  • Als het bindend aanbod vóór 1 april 2022 wordt uitgebracht, verandert er niets voor jouw aanvraag.
  • Is het OA-contract vóór 1 april 2022 bij het BKR geregistreerd (voor 65%) en wordt het bindend aanbod vanaf 1 april 2022 uitgebracht? Volgens het Nibud-advies moeten de werkelijke lasten van het OA-contract per 1 april op basis van 100% van het geregistreerde kredietbedrag worden getoetst.
    Deze 100% bereken je door het geregistreerde bedrag (65%) te delen door 0,65. Vervolgens deel je dit bedrag weer door de looptijd.
  • Wordt het OA-contract vanaf 1 april 2022 bij het BKR geregistreerd (voor 100%) en het bindend aanbod ook na 1 april 2022 uitgebracht? Dan is het kredietbedrag automatisch 100% en deel je dit bedrag door de looptijd.

Private autolease en hypotheek