Home » Hypotheekdocumenten » splitsingsakte splitsingsreglement

Splitsingsakte

Notariële akte met de omschrijving van de verschillende appartementsrechten, het reglement van splitsing en de statuten van de VvE. In de splitsingsakte staat een omschrijving van het gebouw en de omschrijving van de afzonderlijke appartementen.

Reglement van splitsing

Hierin staan de rechten en plichten van de eigenaars en huurders.

  • Kosten die gezamenlijk moeten worden betaald;
  • Regels voor gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en privé-gedeelten;
  • Regels over hoe de VvE moet functioneren.

Voorbeeld modelreglement

Statuten

De regels waaraan de leden van de VvE zich moeten houden staan in de statuten van de VvE.