Home » Hypotheekdocumenten » Schenkovereenkomst

Voorbeeld schenkovereenkomst

Als ouders of anderen geld schenken voor de aankoop van je woning, zodat jij minder hoeft te lenen bij de bank, dan moet een schenkovereenkomst worden opgesteld.

Download een schenkovereenkomst

Schenkovereenkomst MS Word

Schenkovereenkomst pdf

Een schenkingsovereenkomst altijd samen aanleveren met een kopie paspoort of ID-kaart van de schenker(s)

Schenkingsovereenkomst (pdf)

Aangifte doen van schenking

Als je voor een schenking aan je kind gebruik wilt maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, moet je aangifte doen bij de Belastingdienst. Je kunt daarvoor gebruik maken van het formulier aangifte schenkbelasting dat u kunt downloaden van www.belastingdienst.nl > schenken en schenkbelasting.