Home » Hypotheekdocumenten » Akte verdeling

Wat is een akte van verdeling?

Een akte van verdeling is een document die door een notaris wordt opgesteld. Deze akte is vereist als partners uit elkaar gaan en aan één van beiden de gezamenlijke woning wordt toegedeeld of wordt verkocht aan één van beiden.

 • De akte wordt opgesteld door een notaris;
 • De akte wordt na ondertekening ingeschreven bij het kadaster waardoor de woning op één naam komt te staan;
 • Er vindt ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de hypotheek plaats, d.w.z. dat de hypotheek op één naam komt te staan.

Wanneer is een akte van verdeling nodig?

 • Als je de woning samen hebt gekocht;
 • Als je in gemeenschap van goederen was gehuwd of geregistreerd partner was, ook al was de woning door één van de partners gekocht*;
 • Wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld waarbij de woning tot gemeenschappelijk bezit is geworden.

* Beëindiging  van het huwelijk of geregistreerd partnerschap leidt volgens de wet automatisch tot mede-eigendom bij beide partners

Wanneer is deze verdelingsakte niet nodig?

Je hebt geen akte van verdeling nodig als geen van beide partners de woning wil of kan overnemen. Je kunt dan direct overgaan tot verkoop van de woning, zonder de woning eerst aan één van beiden toe te delen. De verkoopopbrengst kun je na verkoop zelf onderling verdelen.

Akte van verdeling bij een hypotheekaanvraag

Ik heb al een echtscheidingsconvenant. Is dat voldoende?

Nee dat is niet voldoende. Bij een ontbinding van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is er vaak een echtscheidingsconvenant opgesteld, waarin je onderlinge afspraken hebt vastgelegd.

Een echtscheidingsconvenant is niet voldoende om de eigendom over te dragen. Verdeling van een woning moet volgens de wet via een notariële akte worden overgedragen.

Welke documenten zijn nodig voor het opstellen van een verdelingsakte?

Indien je gehuwd was

 • Echtscheidingsconvenant;
 • Beschikking van de Rechtbank waarin de echtscheiding wordt uitgesproken;
 • Inschrijvingsbewijs beschikking van de rechtbank in de gemeentelijke basisadministratie;
 • Opgave van de hypotheek met daarop vermeld de huidige restantschuld;
 • Kopie van het geldige legitimatiebewijs en contactgegevens van beide partijen;
 • Kopie van het (verkort) taxatierapport van de woning (indien van toepassing);
 • Overzicht van eventuele aan de hypotheek gekoppelde spaar-/beleggingsproducten (indien van toepassing);
 • Opgave door wie de notariskosten worden voldaan;
 • Huwelijksvoorwaarden (indien van toepassing)
 • De hoogte van de eventuele uitkoopsom, met specificatie daarvan.

Indien je samenwonend was

 • Legitimatiebewijs en adres- en contactgegevens van beide partijen;
 • Samenlevingscontract (indien van toepassing);
 • Vaststellingsovereenkomst (indien van toepassing);
 • Adresgegevens van de woning die verdeeld wordt;
 • Opgave aan wie de woning wordt toebedeeld;
 • Hoogte van de eventuele uitkoopsom, met specificatie daarvan;
 • Opgave wie de kosten van de akte van verdeling betaalt;
 • Opgave van de aandelen die verdeeld worden (indien van toepassing).