Home » Overlijdensrisicoverzekering »  Werkloosheidsverzekering » Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt wordt, kan het betalen van je hypotheeklasten moeilijk worden. Er zijn woonlastenverzekeringen waarmee je dit risico kan af te dekken.

Bereken zelf je inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Tip! Taf AO inkomensterugval-meter
Wat is jouw inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid? Je berekent het snel met de Taf
AO inkomensterugvalmeter (superhandige tool)

Bereken premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premieberekening voor werknemers.

Met deze verzekering verzeker je de woonlasten bij arbeidsongeschiktheid. Keert een vast bedrag per maand uit bij arbeidsongeschiktheid.

Bereken premie woonlastenverzekering

Verzekering die inkomen aanvult tot 70% en maximaal tot 90% van je inkomen (max inkomen 80.000,-).

Bereken premie inkomensverzekering

Bij TAF Werknemers AOV heb je keuze uit twee verzekeringen:

 • TAF Maandlastbeschermer. Je bent verzekerd van een vast bedrag om de woonlasten door te betalen.
 • TAF Inkomensbeschermer.  Je bent verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Je verzekerd inkomensdaling.

Bereken premie van de Taf verzekering

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

bestaat uit maximaal 4 onderdelen:

Loondoorbetalingsverplichting werkgever
Werkgever heeft een wettelijke loondoorbetalingstermijn van maximaal 104 weken.

 • 1e ziektejaar (uitbetaling meestal 100% of 70%)
 • 2e ziektejaar (uitbetaling meestal 70%)

Werkgever kan ook voor een andere verdeling gekozen hebben.

De WIA kent twee typen uitkeringen:

 • De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Bij een loonverlies van 35 tot 80% of bij tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid.
 • De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Bij een loonverlies > 80%. Deze uitkering is voor volledig arbeidsongeschikten, zonder kans op herstel.
 • Minder dan 35% loonverlies; geen uitkering

Rekenhulp: Loongerelateerde uitkering (WGA)

Rekenhulp: Loonaanvullingsuitkering (WGA)

Rekenhulp: Vervolguitkering (WGA)

Rekenhulp: IVA-uitkering

Via de werkgever is arbeidsongeschiktheid ook vaak verzekerd:

 • WGA Hiaatverzekering
 • WIA exedent verzekering

WGA hiaat verzekering
De WGA-hiaatverzekering geeft een aanvulling op de vervolguitkering en kent 2 varianten:

 • WGA standaard
 • WGA uitgebreid

WIA exedent verzekering
Dit is een verzekering voor werknemers met een inkomen > maximale dagloon (€ 57.232,08).

Voorbeelden van privé voorzieningen zijn:

 • Woonlastenverzekering*;
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering*;
 • Spaargeld en beleggingen;
 • Huurinkomsten

*Deze voorzieningen sluit je zelf af bij een verzekeraar.

Wat is een WGA hiaatverzekering?

Als je gedeeltelijk niet kunt werken, dan heb je, na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering.

De WGA-uitkering vervangt een gedeelte van je oude inkomen. Je kunt er flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico minder want je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.

Wat is een WIA exedentverzekering?

De WIA-excedentverzekering is voor mensen die voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn. De uitkering is dan 75% procent van je laatstverdiende loon.  Verdien je meer dan het maximaal jaarloon, dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Met de WIA-exedentverzekering verzeker je het inkomen boven het maximaal jaarloon (bruto 57.232,- per jaar in 2020).

Wat is een WIA bodemverzekering?

De WIA-bodemverzekering is voor mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Je werkgever zoekt dan  met jou naar een andere functie. Als je met de nieuwe functie minder verdiend vergoedt de WIA-bodemverzekering een aantal jaren het verschil tussen je oude en nieuwe loon.

Hoe verloopt een WIA taject

Filmpje Taf woonlastenverzekering