Inkomensdaling door werkloosheid

Als je werkloosheid wordt, kan het betalen van je hypotheeklasten moeilijk worden. Er zijn woonlastenverzekeringen waarmee je dit risico kan af te dekken.

Bereken zelf je inkomen bij werkloosheid

Tip! Taf AO en WW inkomensterugval-meter
Wat is jouw inkomensterugval bij werkloosheid? Je berekent het snel met de Taf
AO en WW inkomensterugvalmeter (scenario 4 is het WW )

Rekentool op wijzeringeldzaken.nl
Bereken de hoogte van een WW-uitkering en duur.

Bereken premie voor een AO en WW verzekering

Werkloosheid kun je alleen in combinatie met arbeidsongeschiktheid verzekeren. 

Met deze verzekering verzeker je de woonlasten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Keert een vast bedrag per maand uit.

Bereken premie woonlastenverzekering

TAF Maandlastbeschermer. Je bent verzekerd van een vast bedrag per maand bij arbeidsongeschiktheid en WW.

Bereken premie van de Taf verzekering

Inkomen bij werkloosheid

bestaat uit maximaal 4 onderdelen:

75% laatst verdiende inkomen

  • Indien je aan de wekeneis hebt voldaan
  • Maximaal 75% van dagloon (max. bruto 3.312,- per maand ex. vakantiegeld in 2020)

Wekeneis
Je hebt recht WW-uitkering als je minimaal 26 van de 36 weken werkte voordat je werkloos werd. Deze uitkering duurt 3 maanden.

70% laatst verdiende inkomen

  • Indien je aan de wekeneis en aan de jareneis hebt voldaan
  • Maximaal 70% van dagloon (max. bruto 5.065,- per maand in 2022)

Jareneis

Je moet 4 van de 5 kalenderjaren – voor het kalenderjaar waarin je werkloos werd – hebben gewerkt. Een kalenderjaar telt mee als je hierin over 208 uren of meer loon hebt ontvangen. Tot 1 januari 2013 gold dat er tenminste over 52 gewerkte dagen loon moest zijn ontvangen.

De totale WW-uitkering duurt in maanden net zo lang als jouw arbeidsverleden in jaren. Een maximale WW-uitkering is 24 maanden, tenzij in jouw cao maximaal 38 maanden staat.

Vergoeding bij ontslag, de transitievergoeding

Wilt je werkgever je ontslaan? Dan heb je recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als een tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Voorbeelden van privé voorzieningen zijn:

  • Woonlastenverzekering*;
  • WW-verzekering*;
  • Spaargeld en beleggingen;
  • Huurinkomsten

*Deze voorzieningen sluit je zelf af bij een verzekeraar.

Hoelang recht op een WW-uitkering

Filmpje Taf woonlastenverzekering