Home » Hypotheekdocumenten » werkgeversverklaring

Eisen aan een werkgeversverklaring

Eisen aan het invullen van een werkgeversverklaring voor een hypotheekaanvraag.

Handige online werkgevers generator

Download een werkgeversverklaring

Aandachtspunten bij het invullen van een werkgeversverklaring

  1. De verklaring moet door één persoon ingevuld en ondertekend zijn;
  2. De verklaring digitaal invullen en ondertekenen met één blauwe pen;
  3. Correcties, zoals doorhalingen en tipp-ex, zijn niet toegestaan;
  4. Alle vragen invullen of aankruisen;
  5. Verklaring voorzien van een bedrijfsstempel (stempel niet op tekst plaatsen!);
  6. Verklaring is maximaal 3 maanden geldig;
  7. Werkgeversverklaring digitaal en in kleur aanleveren.

Heeft het bedrijf waar je werkt geen bedrijfsstempel?

Vraag de werkgever dan om een aanvullende verklaring aan waarin staat dat het bedrijf niet over een bedrijfsstempel beschikt.

  • De verklaring dient te worden afgegeven op origineel briefpapier van de werkgever;
  • De stempelverklaring door dezelfde persoon laten ondertekenen die ook de werkgeversverklaring heeft ondertekend.

Download MS Wordbestand
Verklaring geen bedrijfsstempel MS Word


Download PDF
Verklaring geen bedrijfsstempel PDF

Invulinstructie werkgeversverklaring per onderdeel

Gegevens werkgever

  • Bij naam werkgever vul je de volledige naam in van de werkgever, dus niet de eventuele handelsnaam;
  • Naam werkgever op salarisstrook = naam werkgever op werkgeversverklaring;
  • Bij adres werkgever mag je het vestigingsadres of eventueel postbusnummer invullen;
    Let op: de postcode die je vermeldt, moet horen bij het adres. Dus postbusnummer, dan de postcode van de postbus. Of vestigingsadres – dan de postcode van het vestigingsadres;
  • Vermeld het vast telefoonnummer. Heeft je bedrijf of organisatie géén vast telefoonnummer, vul dan een 06- nummer in.

Gegevens werknemer

  • Bij naam werknemer vul je – indien van toepassing – ook de meisjesnaam in;
  • De datum indiensttreding op werkgeversverklaring =  gelijk aan de datum die in de arbeidsovereenkomst en op de salarisstrook staat;
  • De functie op de verklaring =  functie die op de salarisstrook staat.

Aard dienstverband

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moeten de start- en einddatum gelijk zijn aan de data in de arbeidsovereenkomst en op salarisstrook.

Verklaring voortzetting dienstverband

  • Dit onderdeel invullen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Volledig invullen en ondertekenen.

Salaris

  • Het bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12x het maandsalaris dat op de ingeleverde salarisstrook staat, of,
  • 13 x als er sprake is van een vier wekelijks salaris.

Toekomstige salarisstijging binnen 6 maanden

  • Is er bij het invullen van de verklaring rekening gehouden met een salarisstijging binnen 6 maanden?

Graag verklaring onherroepelijke inkomensstijging aanleveren.

Inkomen parttimer

  • Vul het werkelijke salaris in, dus het bedrag op parttime basis,niet op basis van fulltime.

Vakantietoeslag

  • De vakantietoeslag wordt berekend zoals in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, dus bijvoorbeeld 8% van het bruto jaarsalaris.
  • Bij vakantiebonnen moet de totale waarde van de bonnen ingevuld worden over de afgelopen 12 maanden.

Onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk

  • Als structureel sprake is van een onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, dan vul je, de totale uitkering van de laatste 12 maanden in.

13e maand of eindejaarsuitkering

  • Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als die onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Overig inkomen

  • Als je overig inkomen opgeeft, dan moet dit van structurele aard zijn. Je geeft dan het bedrag over de laatste 12 maanden op.

Leningen/loonbeslag

  • Van een onderhandse lening of loonbeslag zal meestal geen sprake zijn. Wilt je dit onderdeel volledig invullen.

Ondertekening

  • De ondertekening moet volledig zijn en voorzien van een bedrijfsstempel. Als je niet beschikt over een bedrijfsstempel, moet je dit op briefpapier van het bedrijf verklaren (zie verklaring geen bedrijfsstempel).