Home » Hypotheekdocumenten » Kredietlimiet verlagen

Kredietlimiet verlagen

Soms is het voldoende dat de kredietlimiet verlaagd wordt (opzeggen is dan niet nodig).

Benodigde documenten

  • Ondertekend verzoek tot verlaging kredietlimiet
  • Bewijsstuk verlaging hoofdsom kredietfaciliteit
  • Contract van de lening, met naam, hoogte van de kredietlimiet
  • Recente opgave uitstaand saldo krediet
  • Aantonen dat kredietlimiet is verlaagd met eigen middelen (indien van toepassing)