Home » Hypotheekdocumenten » Specificatie verbouwingskosten

Specificatie verbouwingskosten 2021 invulbaar

Wanneer er een verbouwing is, of wanneer er meerwerk is bij nieuwbouwwoning dan is een specificatie verbouwingskosten nodig.

Download Verbouwingsspecificatie
Verbouwingsspecificatie 2021 invulbaar

Download uitgebreide toelichting
Toelichting verbouwingsspecificatie

Invulinstructie verbouwingsspecificatie

  • Post ‘onvoorzien / overig’ is niet toegestaan
  • De specificatie moet worden aangeleverd aan taxateur i.v.m taxatie waarde voor- en na verbouwing
  • De bedragen zijn stelposten. Beperkte afwijkingen mogen voorkomen; de geldverstrekker bepaalt hoe ver er afwijkingen mogen ontstaan.

Hypotheekofferte

Bij een verbouwing moet de verbouwingsspecificatie aan de geldverstrekker worden aangeleverd.

Taxatierapport

De taxateur doet een inschatting van de waarde voor- en na verbouwing op basis begrote kosten.

Bouwdepot

Op het moment dat er een bouwdepot is, zal de geldverstrekker nagaan of de declaraties uit het bouwdepot overeenkomen met de verbouwingsspecificatie.

Begroting

De specificatie is een begroting (schatting van de verbouwkosten). Afwijking is tot een bepaalde hoogte toegestaan. Het is niet nodig om vooraf facturen of offertes aan te leveren, het zelfstandig maken van een begroting is voldoende.

Restbedrag

Een overschot in het bouwdepot, na afronding van alle werkzaamheden moet worden gebruikt voor de aflossen van hypotheek.

Voorbeeld verbouwingsspecificatie

Invulbare verbouwingsspecificatie