Let op met afkopen spaar- of beleggingspolis

BOX 3 polis

Er zijn geen fiscale gevolgen voor het uitkeren van uw verzekering.

Afkopen KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning)

Gevolgen voor de belastingheffing

Is uw verzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) dan geldt voor de uitkering uit de verzekering een belastingvrijstelling. U moet daarvoor aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen:

● U moet gedurende de looptijd van uw verzekering jaarlijks premie betalen binnen de verhouding 1 :10.
● Er geldt een vrijstelling van € 168.500,00. U hebt één keer in uw leven recht op een vrijstelling.
● U moet de uitkering op de einddatum voor de aflossing van uw eigenwoningschuld gebruiken. Als de
verzekering verpand is maken wij de uitkering dan ook altijd over naar uw geldverstrekker.
● Uw vrijstelling is nooit hoger dan uw eigenwoningschuld. Is uw uitkering groter dan uw eigenwoningschuld?
Houd er dan rekening mee dat u inkomstenbelasting moet betalen.

Brede Herwaardering (BHW met BZV en zonder BZV)

Gevolgen voor de belastingheffing”

Voor de uitkering uit de verzekering geldt een belastingvrijstelling. Voor de vrijstelling moet u voldoen aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst:

● U moet gedurende de looptijd van de verzekering jaarlijks premie betalen in de verhouding 1 : 10.
● Uw vrijstelling is maximaal € 123.428,00. U hebt één keer in uw leven recht op een vrijstelling. Is het bedrag dat wordt uitbetaald hoger dan € 123.428,00? Houd er dan rekening mee dat u inkomstenbelasting moet
betalen.

Pre Brede Herwaardering

Gevolgen voor de belastingheffing

Er geldt een vrijstelling voor de uitkering uit uw verzekering. Er gelden een aantal voorwaarden voor de vrijstelling.
Er moet tenminste 12 jaar jaarlijks premies zijn voldaan. Uw jaarlijkse premie moet binnen een bepaalde marge blijven. Om deze marge te bepalen tellen wij al uw premies uit een polisjaar bij elkaar op. Dat is het totaal van uw premie in het polisjaar. De Belastingdienst noemt dit de jaarpremie.

De jaarpremie mag een bandbreedte hebben van:

● Voor een looptijd van de verzekering tot 15 jaar 1 : 5;
● Voor een looptijd vanaf 15 jaar tot 20 jaar is de bandbreedte 1 : 10;
● Voor een looptijd vanaf 20 jaar tot 30 jaar is de bandbreedte 1 : 15;
● Voor een looptijd vanaf 30 jaar is de bandbreedte 1 : 20.

Als aan alle eisen is voldaan, geldt er een ongelimiteerde vrijstelling.