Home » Hypotheekdocumenten » Salarisstrook

Eisen aan een salarisstrook of aan een loonstrook

Aan onderstaande eisen moet het document voldoen.
  • De salarisstrook of loonstrook mag niet ouder zijn dan twee maanden;
  • Op de strook staat het bankrekeningnummer waarop het salaris wordt gestort;
  • Het bruto-inkomen op de werkgeversverklaring en de loonstrook moeten overeenkomen;
  • Kopie volledige loonstrook maken op A4 formaat;
  • Het adres van de werkgever op de loonstrook moet overeenkomen met het adres op de werkgeversverklaring.

Voorbeeld loonstrook salarisstrook

Laat ons weten indien er sprake is van:

  • Ouderschapsverlof;
  • Bonus;
  • Recente loonsverhoging;
  • Dienstverband van korter dan zes maanden;
  • Kasbetaling.

Kasbetaling

Betalingen per kas worden niet goedgekeurd. Indien betaling per kas vermeld staat, moet je meestal ook bankafschriften van de laatste 3 salaris bijschrijvingen aanleveren.

Voorbeeld

Voorbeeld van een salarisstrook of een loonstrook voor een hypotheekaanvraag.