Home » Hypotheekdocumenten » Onderhandse lening

Aflossen en opzeggen Onderhandse lening

Soms is het nodig dat een onderhandse lening wordt afgelost en opgezegd.

Een onderhandse lening is een lening die je zonder tussenkomst van een bank met bijvoorbeeld familie of vrienden afsluit.

Benodigde documenten

  • Contract van de lening, met naam en de hoogte van de lening
  • Recente opgave met hoogte uitstaande lening
  • Brief waarin staat dat de onderhandse lening is afgelost
  • Aantonen dat onderhandse lening is afgelost met eigen middelen of is kwijtgescholden.

Voorbeeld onderhandse lening