Home » Hypotheekdocumenten » Meerjaren onderhoudsplan

Meerjaren onderhoudsplan MJOP

Een MeerJarenOnderhoudsPlan of begroting (MJOP) of is een rapport waarin staat wat er de komende jaren voor een appartementencomplex aan onderhoud plaats moeten vinden en hoe hoog de kosten hiervan zijn. Bij de koop van een appartement vraagt de bank vaak on een een kopie van dit document.

Voorbeeld van een Meerjaren onderhoudsplan MJOP