Pensioendatum binnen 10 jaar

Een naderend pensioen kan (grote) invloed hebben op de maximaal verkrijgbare hypotheek.

Indien jij of je partner binnen 10 jaar na uitbrengen van de bindende hypotheekofferte de AOW-leeftijd bereikt, dan moet bij de berekening van de maximale hypotheek rekening worden gehouden met het verwachte pensioen- en/of AOW-inkomen bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
Indien dit inkomen lager is heeft dit (grote) invloed op maximaal verkrijgbare hypotheek.

Vanaf 57 of 58 jarige leeftijd, soms fors lagere hypotheek

Als een bank een hypotheek verstrekt, dan rekenen zij met je bruto inkomen. Hierdoor kun je na met je toekomstig pensioeninkomen vaak een stuk minder lenen dan daarvoor.

Toekomstig pensioeninkomen bestaat uit:

  • AOW
  • Werkgeverspensioen
  • Privé aanvullingen

AOW-inkomen

De ingangsdatum en de hoogte van het AOW inkomen kun je aantonen met een afschrift van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Handige links naar andere websites
Bereken vanaf welke leeftijd jij AOW ontvangt

Overzicht hoogte AOW uitkering

Pensioen via de werkgever

De ingangsdatum en de hoogte van het te bereiken werkgeverspensioen kun je aantonen met een afschrift van:


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Bouw je pensioen op via de werkgever? Dan ontvangt je ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van
het pensioenfonds (per post of digitaal).

Lijfrenteproduct

Toekomstig inkomen uit een lijfrenteproduct wordt tot het pensioeninkomen gerekend indien het een polis of Bankspaar-product met een fiscale lijfrenteclausule en onder de voorwaarde dat:

  1. Toekomstige premies mogen alleen worden meegerekend welke minimaal een jaar voorafgaand aan de datum bindende hypotheekofferte ook al verschuldigd waren; en
  2. de einddatum van de  lijfrente uitkeringen ligt na de einddatum van de hypotheek; of- de einddatum van de lijfrente uitkeringen ligt na de einddatum van een leningdeel en na beëindiging van de lijfrente en het leningdeel, blijft de hypotheeklening betaalbaar.
  3. Het inkomen uit lijfrente dient bepaald te worden door o.a. de volgende rekenregels:
    – het prognoserendement is max. 4% of het historisch rendement indien dit lager is;

Voorbeeldberekening

Hetzelfde (pensioen) inkomen, 2 jaar ouder en daardoor 46.107,- minder hypotheek mogelijk.

 

Pensioen meer dan 10 jaar verwijderd Naderend pensioen binnen 10 jaar
Leeftijd 56 jaar 58 jaar
Inkomen 50.000 50.000
Pensioen inkomen 30.000 30.000
Max. hypotheek 241.126 195.019