Home » Hypotheekdocumenten » Koopovereenkomst

Eisen aan een koopovereenkomst

Bij aankoop van een bestaande woning moet een volledige kopie van de koopovereenkomst worden aangeleverd, waarbij alle pagina’s geparafeerd zijn en de overeenkomst is ondertekend door alle partijen.

Koop bestaande woning

Koopovereenkomst De door beide partijen ondertekende, volledige overeenkomst, inclusief ontvangstbevestiging en lijst van zaken (indien van toepassing).
Lijst van zaken Specificatie waaruit blijkt welke roerende zaken er achterblijven, welke er meegaan en welke er ter overname aangeboden worden.
Bij erfpacht Erfpachtovereenkomst.

Koop bestaand appartement

Een kopie van de door beide partijen getekende koopovereenkomst inclusief alle bijlagen aanleveren.

Koopovereenkomst De door beide partijen ondertekende, volledige overeenkomst, inclusief ontvangstbevestiging en lijst van zaken (indien van toepassing).
Lijst van zaken Specificatie waaruit blijkt welke roerende zaken er achterblijven, welke er meegaan en welke er ter overname aangeboden worden.
VVE Recente cijfers van de VVE met totaalsaldo van de verplichte onderhoudsreserve en het eigen aandeel.
Splitsingsakte Waaruit blijkt wat de eigendomsverhouding is en wat de verdeling is van de zeggenschap binnen de VVE.
Onderhoudsplan Meerjarig onderhoudsplan (MJOP / MOP) met kostenbegroting.