Home » Hypotheekdocumenten » Doorlopend krediet

Aflossen en opzeggen doorlopend krediet

Soms is het nodig dat de doorlopend krediet wordt afgelost, opgezegd en uitgeschreven bij BKR (bureau krediet registratie).

Aflosbewijs en andere documenten

De volgende documenten kunnen worden opgevraagd.
  • Contract van het krediet, met naam, hoogte van de kredietlimiet;
  • Recente opgave met hoogte uitstaande krediet;
  • Brief van de bank waarin staat dat het doorlopend krediet is afgelost en zal worden afgemeld bij het BKR;
  • Aantonen dat doorlopend krediet is afgelost met eigen middelen.

 

Wat is een doorlopend krediet (DL)

Een doorlopend krediet is een lening waarbij je tot de kredietlimiet geld kunt opnemen (via internetbankieren of telefonisch). Je betaalt alleen rente en aflossing over het opgenomen gedeelte.

Verplichte gegevens

De volgende gegevens moeten te zien zijn op het afschrift, screenprint of brief van de bank:

  • naam rekeninghouder (bij en/of-rekening beide namen)
  • saldo
  • rekeningnummer
  • datum (niet ouder dan twee maanden)
  • Er zijn geen wijzigingen aangebracht (zoals doorhalingen)

Voorbeeld van een aflosbewijs doorlopend krediet