Overzicht BKR Bureau krediet registratie

Bij het Bureau Krediet Registratie kun je gratis een overzicht opvragen met alle kredieten die op jou naam geregistreerd staan.

Wat is een BKR-registratie?

Bijna elk krediet wordt geregistreerd in een centraal systeem: het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Elk geregistreerde krediet is in principe een positieve registratie. Er wordt een code bij het krediet geregistreerd.

Krijgt je te maken met een betalingsachterstand van twee maanden of meer? Dan is er sprake van een negatieve registratie.

Voorbeeld van een BKR uitdraai

Uitleg negatieve BKR-codes

 

Code Uitleg
A (Achterstandsmelding) Als je minimaal 2 betalingstermijnen achterloopt met de terugbetaling van je lening. De A wordt 5 jaar na het plaatsen van de H verwijderd
H (Herstelmelding) Deze code wordt gemeld als je weer bij bent met je betalingen. Er is geen betalingsachterstand meer. De H wordt na 5 jaar verwijderd.
Code 1 Er is een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat jouw betalingsachterstand is ontstaan.
Code 2 Geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat je nog moet betalen in één keer opeist. Er wordt verwacht dat je het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt.
Code 3 Kan afboeking of kwijtschelding betekenen.

Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET een werkelijke einddatum.

Code 4 De kredietverstrekker heeft geen contact met je kunnen leggen. Je was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).
Code 5 Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

Mogelijkheden hypotheek met negatieve A-code

Met onderstaande negatieven BKR-codes is vaak toch een hypotheek mogelijk.

  • A of een A1 code (mits beëindigd)
  • A2 alleen in combinatie met HY*
  • A3 alleen in combinatie met HY*

*indien de aanvrager schriftelijk kan aantonen dat deze registratie het gevolg is van een finale kwijting van de vordering door de stichting NHG.

Hypotheekverstrekkers die BKR codering accepteren

Overzicht januari 2020

BKR uitdraai of BKR gegevens downloaden voor ene hypotheekaanvraag.

Uitlegfilmpje. BKR in 1 minuut