Home » Hypotheekdocumenten » Persoonlijke lening

Aflossen en opzeggen Persoonlijke lening (PL)

Soms is het nodig dat de Persoonlijke Lening (PL) wordt afgelost, opgezegd en uitgeschreven bij BKR (bureau krediet registratie).

Bewijs aflossen Persoonlijke lening

De volgende documenten kunnen worden opgevraagd.
  • Contract van de lening, met naam, hoogte van de lening, inclusief rente (totale kredietsom);
  • Recente opgave met hoogte uitstaande lening;
  • Brief van de bank waarin staat dat de persoonlijke lening is afgelost en zal worden afgemeld bij het BKR;
  • Aantonen dat persoonlijk lening is afgelost met eigen middelen.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een lening waarbij het leenbedrag geheel op je rekening wordt gestort.
Je betaalt iedere maand een vast bedrag voor rente en aflossing. De rente, de looptijd en het maandbedrag van de lening staat vast.

Verplichte gegevens

De volgende gegevens moeten te zien zijn op het afschrift, screenprint of brief van de bank:

  • naam rekeninghouder (bij en/of-rekening beide namen)
  • saldo
  • rekeningnummer
  • datum (niet ouder dan twee maanden)
  • Er zijn geen wijzigingen aangebracht (zoals doorhalingen)

Voorbeeld van een aflosbewijs Persoonlijke lening