Hypotheekdocumenten per situatie

Voor een hypotheek heb je veel documenten nodig. In dit overzicht staan documenten die opgevraagd kunnen worden. Hier lees je aan welke eisen de documenten moeten voldoen + voorbeelden.

 

Persoonlijke documentenlijst
Aktia geeft precies aan welke documenten je nodig hebt bij het oriëntatiegesprek. Andere documenten heb je pas later nodig bij het afsluiten van je hypotheek.

Inkomen uit een vaste aanstelling (vast contract).

 

Pensioen

 

* Indien ingangsdatum arbeidsovereenkomst < dan 6 maanden is.
** Bij aantoonbare inkomensstijging binnen 6 maanden.
*** Voor flexwerkers van o.a, Adecco, Randstad, Tempo-Team en Yacht.

Het ondernemers inkomen wordt op 2 manieren beoordeeld:

Ondernemers inkomen beoordelen

  1. Inkomensverklaring ondernemer (geldig voor meerdere geldverstrekkers)
  2. Beoordeling door geldverstrekker zelf (geldig voor één geldverstrekker)
  • Energielabel A++ (of hoger) en/of een EPC-rapport met een energieprestatiecoëfficiënt van max 0,6
  • Specificatie van de energiebesparende voorzieningen
  • Garantie waaruit blijkt dat het een energie neutrale woning is
  • Erfpachtakte
  • Akte van afkoop canonverplichtingen of overeenkomst verkrijging volle eigendom,of,
  • Document waaruit de hoogte en de duur van de erfpachtcanon of retributie blijkt
  • Meest recente IB-aangifte
  • Jaaropgaaf geldverstrekker met hoogte van de eigenwoningschuld op 31-12-2012 blijkt

Handige documenten advies

https://www.seh.nl/SEHAdviespocket/24/

NHG checklist documenten

Checklist hypotheekdocumenten

NN checklist documenten