Je wilt een andere woning kopen.

 • Je koopt een andere woning (doorstromer)
 • Jij (of je partner) heb(t)(ben) al eerder een eigen woning gekocht.

Toelichting van een adviseur? Vraag hier een informatiegesprek aan of bel 040-257 39 30.

Wat kost het?

Een hypotheek afsluiten tegen een lage prijs.
Hypotheek doorstromer Tarief
Online hypotheekadvies -
Advies kantoor 1.950
Advies thuis 1.950

Lees hier de verschillen tussen execution only, online advies, advies op kantoor en advies thuis.

Hypotheekvormen voor een doorstromer

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire hypotheek
 • Overbruggingshypotheek

 

Hypotheekvormen met overgangsrecht* hypotheken

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • (Bank)spaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek

Overgangsrecht hypotheken*

Het overgangsrecht
Het overgangsrecht hypotheken is sinds 1 januari 2013 van kracht.

 

Wat is het overgangsrecht hypotheken?
Het overgangsrecht houdt in dat de oude hypotheekregels blijven gelden indien je op 31-12- 2012 al een eigenwoningschuld had. Je bent dan dus niet fiscaal verplicht je hypotheek annuïtair of lineair af te lossen. Daarom kun je je aflosvrije lening mogelijk ‘meenemen’bij verhuizing naar een nieuwe woning.

 

Hypotheekrenteaftrek vanaf 2013
Als je na 1-1-2013 voor het eerst een hypotheek voor je eigen woning hebt afgesloten dan moet je de lening binnen 360 maanden ten minste annuïtair aflossen om renteaftrek te krijgen.

 

Wanneer geldt het overgangsrecht hypotheken voor jou?
Had jij op 1-1-2013 een eigenwoningschuld? Dan blijf je recht hebben  op hypotheekrenteaftrek, ook als je niet maandelijks aflost.

Dat geldt ook voor de volgende hypotheekvormen:

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • (Bank)spaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek

Het overgangsrecht geldt voor het bedrag van de eigenwoningschuld op 31-12-2012, mits tussentijds niet is afgelost.

Overgangsrecht aflossingsvrije hypotheek*

Als je voor 1-1-2013 een aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten dan mag je deze meenemen naar een ander koopwoning, mits niet tussentijds afgelost. Je behoudt hypotheekrenteaftrek door het overgangsrecht.

Overgangsrecht tijdelijk geen eigen woning*

Stel je hebt een hypotheek van voor 31-12-2012 en je lost je hypotheek in 2020 af door verkoop van jouw eigen woning, dan kun je overgangsrecht hypotheken ‘verliezen’.

Om de oude hypotheekregels m.b.t. hypotheekrenteaftrek te behouden moet je uiterlijk 31-12-2021 een nieuwe lening voor een nieuw gekochte eigen woning hebben afgesloten.

Alleen dan blijven de oude hypotheekregels gelden voor het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld. Dan is het niet verplicht om de hypotheek binnen 30 jaar volledig af te lossen.

Verkoop in je in 2022 je eigen woning, dan moet je uiterlijk 31-12-2023 een nieuwe lening voor een eigen woning hebben. etc.

Overwaarde of restschuld

Is jouw woning méér waard dan de hoogte van jou hypotheeklening? Dan heb je overwaarde. Blijf je na de verkoop van jouw woning zitten met een schuld? Dan heb je een restschuld. Dit heeft fiscale gevolgen.

Overwaarde

Houd je na verkoop van de woning na aflossen van de hypotheek (eigenwoningschuld) nog geld over én koop je binnen 3 jaar een andere woning? Dan mag je voor het bedrag dat je overhoudt geen hypotheekrente meer aftrekken. Dit is de bijleenregeling.

Voorbeeld
De overwaarde van jouw oude woning is € 60.000 en je koopt een nieuwe woning van € 360.000. Dan mag je de rente aftrekken van een hypotheek van maximaal € 300.000. Is jouw hypotheek hoger? Dan mag je over de lening boven € 300.000 geen rente aftrekken.

Restschuld

Verkocht je na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018 jouw eigenwoning die hoofdverblijf was, én was de verkoopprijs lager dan de eigenwoningschuld + verkoopkosten? Dan heb je een restschuld.

De rente over de restschuld mag je maximaal 15 jaar na de datum verkoop de aftrekken. De restschuld ben je niet verplicht om af te lossen. De lening mag aflossingsvrij zijn.

Stap voor stap naar een passende hypotheek

Vind de hypotheek die het beste bij je past.

Start

Klantprofiel en financiële gegevens

 • Persoonsgegevens
 • Klantprofiel
 • Aanleveren documenten

Maximale hypotheek
Een adviseur berekent precies hoeveel je maximaal mag lenen op basis van jou financiële situatie.

De maximale hypotheek wordt o.a. bepaald door:

 • Inkomen
 • Hypotheekverleden
 • Bijleenregeling
 • Rentestand
 • Bestaande leningen en kredieten
 • Waarde woning

Hypotheekbedrag
Een adviseur berekent precies hoeveel hypotheek je nodig hebt.

Financieringskosten

 • Advies- en bemiddelingskosten
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Notariskosten hypotheek
 • Taxatiekosten
 • Verlengingskosten offerte*

*Als de standaard geldigheidsduur van de hypotheekofferte niet voldoende is kan deze vaak tegen betaling (bereidstellingsprovisie) verlengd worden.

Bestaande woning: kosten koper
Een bestaande woning koop je bijna altijd met kosten koper. Die kosten kunnen zijn:

 • Overdrachtsbelasting
 • Notariskosten
 • Makelaarskosten
 • Bankgarantie
 • Bouwkundig rapport
 • Verbouwingskosten

Nieuwbouwwoning: vrij op naam
Een nieuwbouwhuis wordt vrij op naam (VON) geleverd. Bijkomende kosten kunnen zijn:

  • Btw
  • Bouwrente*
  • Meerwerk
  • Kosten na oplevering

  *Bouwrente over de periode voordat je de woning kocht.Deze rente is onderdeel van de koop-aanneemsom en de rente is niet fiscaal aftrekbaar
  Bouwrente over de periode nadat je de woning kocht.(renteverlies tijdens de bouw). Dit is de hypotheekrente die je over je hypotheek betaalt terwijl het huis nog gebouwd wordt. Deze rente is wel aftrekbaar

Hypotheekvorm
Een doorstromer heeft keuze uit de onderstaande hypotheekvormen:

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire hypotheek
 • Overbruggingshypotheek

Overgangsrecht hypotheken

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • (Bank)spaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek
 • Levenhypotheek

Rentevast periode
Je krijgt advies om een passende rentevast periode te kiezen. Kies je voor een lange of een korte rentevaste periode en wat zijn de gevolgen hiervan?

Bij het afsluiten van een hypotheek beslis je hoe lang je de rente vastzet. De rente wijzigt tijdens die periode niet. De rentevaste periode varieert van 0 tot 30 jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.

Meest gekozen rentevast periode

 • Rente 10 jaar vast
 • Rente 20 jaar vast

Risicodekking

Welke risicodekkingen zijn er, hoe werkt het, wat kost dat en wanneer zijn deze nodig?

 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Woonlastenverzekering AO en WW
 • Schadeverzekeringen

Rentes en voorwaarden
Wij vergelijken hypotheekrentes én voorwaarden van vrijwel alle aanbieders. Lees meer >

Adviesrapport

Je ontvangt een uitgebreid rapport met advies over de beste keuzes die je kunt maken.

 • Samenvatting van jouw financiële situatie;
 • Overzicht kosten koper en financieringskosten;
 • Inleg eigen geld;
 • Hoogte van de hypotheek;
 • Aflosvorm;
 • Rentepercentage en de rentevaste periode;
 • Advies over verzekeringen;
 • Bruto en netto maandlasten gedurende de looptijd.

Hypotheekofferte

De gewenste hypotheek wordt aangevraagd. Nadat de geldverstrekker alle documenten heeft gecontroleerd, brengen ze de bindende hypotheekofferte uit.

Nadat de ondertekende bindende offerte is ontvangen is de hypotheek finaal akkoord uit. Er kan een afspraak worden gemaakt met de notaris.

Hypotheekrente

Bij aankoop van je eerste woning heb je de keuze uit vrijwel alle geldverstrekkers en alle rentevast periodes.

Soorten woningen

Bij aankoop van je eerste woning heb je o.a. keuze uit de volgende soorten woningen:

Verbouwing meefinancieren

Bij aankoop van een woning kun je waarde vermeerderende verbouwing meestal gedeeltelijk en soms helemaal meefinancieren.Een verbouwing kun je vaak voor 70% tot 100% meefinancieren op het moment dat het om ‘waardevaste’ verbouwingen gaat. Denk hierbij aan: uitbouw, dakkapel, extra verdieping

Overige woningverbeteringen kun je meestal voor 50% tot 70% meefinancieren. Denk hierbij aan: nieuwe keuken of badkamer, vloer, stuc-en schilderwerk.

Energiebesparende maatregelen kun je vaak meefinancieren tot 100%.

Energiebesparende maatregelen

Wat valt onder energiebesparende maatregelen?

 • Isolatie van gevel, dak, leiding of vloer
 • een hr-ketel
 • hr++ en triple glas
 • energiezuinige kozijnen of deuren
 • energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren
 • een warmtepomp
 • warmteterugwinning
 • een zonneboiler
 • zonnepanelen
 • of een combinatie hiervan

Hypotheek met hulp van ouders

De financiële steun van ouders om de hypotheek rond te krijgen is aan regels gebonden. Toch zijn er mogelijkheden om een huis te kopen met hulp van je ouders.

 • Schenken
 • Lenen en familiebank

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Tip: Vind alle informatie over NHG  (Nationale Hypotheek Garantie) op de website van het garantiefonds www.nhg.nl.

Overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidsverzekering

We kijken ook naar de risico’s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Geen leuke zaken, maar wel goed om over na te denken. Een aantal risico’s kun je opvangen met verzekeringen zodat de hypotheek te betalen blijft.

 • Bereken overlijdensrisicoverzekering
 • Woonlastenverzekering arbeidsongeschikheid en werkloosheid

Wat is een overbruggingshypotheek

Voorbeeld, je hebt een woning met overwaarde en je wilt verhuizen naar een nieuwe koopwoning. Om de nieuwe woning te financieren wil je de overwaarde van je oude woning gebruiken. Alleen komt de overwaarde pas beschikbaar wanneer de oude woning is verkocht en overgedragen. De bank schiet met de overbruggingshypotheek de overwaarde van je woning voor.

Op het moment dat je oude woning is verkocht en wordt overgedragen wordt de overbruggingshypotheek automatisch afgelost.

Informatie over overbruggingshypotheken

Kosten afsluiten overbruggingshypotheek

 • Taxatiekosten
 • Notariskosten
 • Advies- en afsluitkosten
 • Rente

 

Dubbele maandlasten
Je hebt tijdelijk twee hypotheken en daarom ook dubbele maandlasten. Soms kun je de dubbele maandlasten gedeeltelijk meefinancieren.

 

Voorwaarden overbruggingshypotheek

 • Je hebt aantoonbare overwaarde op je oude woning
 • Je kunt de tijdelijk hogere lasten betalen of meefinancieren of hebt voldoende spaargeld
 • De oude hypotheek en overbruggingshypotheek wordt automatisch afgelost zodra de oude woning is verkocht en wordt overgedragen

Hypotheekdocumenten

Voor een hypotheek heb je documenten nodig. Overzicht van alle documenten die opgevraagd kunnen worden.

Intake

 • Intakeformulier
 • Klantprofiel
 • Kopie aangifte inkomstenbelasting

Voorzieningen via werkgever

 • Uniform pensioenoverzicht (UPO)
 • Samenvatting www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • Verzekering arbeidsongeschiktheid

Voorzieningen privé

 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Andere lopende verzekeringen

Lopende schadeverzekeringen

 • Kopie verzekeringspakket
 • Kopie autoverzekering
 • Kopie opstal-inboedel-AVP verzekering
 • Kopie rechtsbijstandverzekering
 • Kopie reisverzekering
 • etc.

Loondienst vast

 • Salarisstrook
 • Werkgeversverklaring
 • Inkomensbepaling Loondienst
 • Arbeidsverleden via Mijn UWV
 • Bankafschrift met bijschrijving netto salaris
 • Formulier aanvullende voorzieningen werkgever
 • Arbeidsovereenkomst*
 • Verklaring onvoorwaardelijke inkomensstijging < 6 maanden**

* Indien ingangsdatum arbeidsovereenkomst < dan 6 maanden is.
** Bij aantoonbare inkomensstijging binnen 6 maanden.

Loondienst tijdelijk + intentieverklaring

 • Werkgeversverklaring met intentieverklaring
 • Salarisstrook
 • Inkomensbepaling Loondienst

Tijdelijke aanstelling – geen intentieverklaring (aanvullende documenten)

 • Jaaropgaven laatste 3 jaren
 • Perspectiefverklaring
 • Salarisstrook
 • Inkomensbepaling Loondienst

Ondernemer

 • Inkomensverklaring Ondernemer

Laat een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door één van de door ons geselecteerde Rekenexperts. Per 1 februari 2019 zijn dat:

De keuze voor een van deze experts staat vrij, onder voorwaarde dat de ondernemer geen zakelijke relatie met de gekozen partij heeft of de afgelopen 2 jaar heeft gehad.

Tarieven inkomensverklaring woninghypotheek:

Het gemiddelde tarief van één inkomensverklaring ondernemer bedraagt (2020):

  • € 100,- exclusief BTW voor de partner in privé (zie onderstaande toelichting)
  • € 225,- exclusief BTW voor een eenmanszaak
  • € 399,- exclusief BTW voor een v.o.f. / maatschap / DGA met 1 BV
  • € 499,- exclusief BTW voor een DGA met 2 BV’s (of een combinatie van 2 entiteiten)
  • € 575,- exclusief BTW voor een DGA met 3 BV’s (of een combinatie van 3 entiteiten)
  • € 575,- exclusief BTW voor een DGA met 3 BV’s plus € 75,- per extra vennootschap (of een combinatie van 3 of meer entiteiten)
 • Samenvatting www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • Toekenningsbesluit* + specificatie AOW**
 • Toekenningsbesluit* + specificatie pensioen**(en)
 • Bankafschrift met bijschrijving netto AOW en pensioen
 • Uitkeringsbesluit lijfrentes en andere privé-voorzieningen + specificatie

 

* Het ‘toekenningsbesluit’ is de brief waarin staat hoe hoog jouw uitkering is en tot wanneer de uitkering duurt.

**Specificatie is het maandoverzicht met bruto en netto uitbetaling.

 • Toekenningsbesluit*
 • Uitkeringsspecificatie
 • Jaaropgave uitkering
 • Bankafschrift met bijschrijving netto uitkering

* Het ‘toekenningsbesluit’ is de brief waarin staat hoe hoog jouw uitkering is en tot wanneer de uitkering duurt.

Bestaande woning

 • Ondertekende koopovereenkomst (bestaande bouw)
 • Specificatie verbouwingskosten
 • Taxatierapport

Nieuwbouw

 • Ondertekende koop-aanneemovereenkomst (nieuwbouw)
 • Meerwerkspecificatie

Appartement aanvullende documenten

 • Een eigendomsakte
 • Een splitsingsakte
 • Een splitsingsreglement
 • MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP)
 • Jaarrekening en begroting van de VVE
 • Notulen van de ledenvergadering
 • Polisblad van de brand- en opstalverzekering (met oa de herbouwwaarde)

Geldverstrekkers verstrekken géén hypotheek wanneer er sprake is van een inactieve VvE.

Erfpacht

 • Jaaropgave hypotheek
 • Saldobiljet hypotheek
 • Hypotheekverleden
 • Overzicht alle lopende polissen.
 • Jaaropgave hypotheek 2012 (bij overgangsregime)
 • Aangifte IB-2012 (bij overgangsregime)

Vermogen

 • Afschrift spaarrekeningen
 • Opgave beleggingen
 • Opgave 2e woningen

Lening

 • Overeenkomst
 • Bankafschrift met maandbedrag
 • Bewijs aflossing*
 • Bewijs afmelding BKR*
 • Bewijs eigen geld aflossen krediet*

*Indien je jouw krediet of lening moet aflossen voor de hypotheek

Studielening DUO

 • Opgave DUO begin schuld
 • Opgave DUO huidige schuld

Inzien registratie BKR (Bureau krediet registratie)

Overzicht verschillende leningen

 • Roodstandfaciliteit*
 • Doorlopend krediet*
 • Persoonlijke lening*
 • Creditcard*
 • Duo studielening*
 • Restschuld verkoop woning*
 • Zakelijk krediet*
 • Onderhandse lening*
 • Lease overeenkomst*
 • Afgelost krediet*
 • Verlagen kredietlimiet*
 • Belastingschuld*
 • Overzicht BKR-registratie**

  * Als je een lening of krediet moet opzeggen voor je hypotheek
  ** Bij BKR-codering of indien opgevraagd door geldverstrekker

Gescheiden of geregistreerd partnerschap beëindigd

 • Echtscheidingsconvenant
 • Vonnis rechtbank
 • Het bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP